Mijn tarieven

Uurtarieven lopen uiteen van € 65,- voor eenvoudig redigeerwerk tot € 100,- voor het schrijven en redigeren van beleidsnotities, veranderstukken, aanbestedingsteksten en organisatiebesluiten.

Mijn uurtarieven voor communicatieadvies liggen tussen €70,- voor meer uitvoerend werk tot € 120,- voor strategische advisering op senior niveau.

Naast uurtarieven hanteer ik desgewenst en in overleg ook tarieven per geleverd product. In dat geval leggen we contractueel vast in welk stadium en onder welke voorwaarden welke deelbetaling plaatsvindt.